Naš tim

Mensura Susic, mr., direktorica Udruženja

Ivana Martinović, dipl.oecc., Projekt Kordinatorica

Adis Hatibović, dipl. oecc., finansijski konsultant.